Шило в торба седи ли?


shilo v torba ne sedi
Шило в торба седи ли? Не ми се вярва…

Рисунка върху гръб на картичка