По линиите на въображението


smallMila Muratti. All rights reserved. Copyright ©2017

Черен перманентен маркер, лист от календар, 60 x 50 см

Advertisements