Творчески контролиран хаос


desktop_rez2jpg
Мястото, където работя – лаптопа, телефона, лампата, кафето

Рисунка-колаж, таблет, Krita и АutoDesk SketchBook

Instagram версия

Advertisements